X
Het beeld van de H. Lucia. Foto W. Klein, Mamelis.