X
Devotieprentje van Marthe Robin op haar ziekbed. BiN-collectie.