X
Het cultusbeeld van Blasius staat reeds geruime tijd op de zolder van de pastorie van Thorn; de bedevaart is immers al in de eerste helft van de 20e eeuw verlopen. Foto A. Jacobs.