X
Het 16e-eeuwse beeld van Antonius Abt in het Antoniusaltaar, 1998. Foto D. & B. Hoeks.