X
Zieken bij de Lourdesgrot, in de hoop op genezing (ca. 1925). Collectie M. Stevensfonds, Valkenburg.