X
Het beeld van 'Antonius Abt': het zwaard van dit St. Paulusbeeld is omgevormd tot een Tau-staf, een van de attributen van Antonius. Foto A. Jacobs.