X
Devotieprentje van het Kindje Jezus van Praag, 1938. BiN-collectie.