X
Cultusbeeld van het Kindje Jezus van Praag in mei 1971.