X
Bedevaartvaantje van Casteren (1956). Parochiearchief Casteren.