X
Prentje van de H. Elisabeth, in Casteren aangeroepen als patrones 'tegen de ziekte der kinderen' (1956). BiN-collectie.