X
Het H. Kruisaltaar met geschilderde kruisigingsscène in de noordelijke zijbeuk van de parochiekerk. Foto A. Jacobs.