X
Het met bloemen omgeven beeld van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille, 1998. Foto A. Jacobs.