X
Het 19e-eeuwse beeld van St. Apollonia, 1998. Foto A.J. Bijsterveld.