X
Ten behoeve van de noveen in februari wordt in de kerk van Chèvremont jaarlijks een Lourdesgrot opgebouwd - die dus in vorm kan variëren - met de beelden van O.L. Vrouw en Bernadette. In 1990 was er een actieve verering, getuige de vele bloemen.