X
De vroegere kerk van Castenray in juli 1909, links de pastoor. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.