X
Het beeld van de H. Apollonia. Foto SKKN Utrecht.