X
De parochiekerk van Arcen omstreeks 1925; de kerk werd in 1944 verwoest. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.