X
Het 'nieuwe' Brigidabeeld (1925) in de parochiekerk van Nieuwstadt. Foto A. Jacobs.