X
Het interieur van de Gertrudiskerk in 1953; links, tegen de pijler van het koor, het beeld van Eligius op zijn zetel. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.