X
Het beeld van St. Eligius uit omstreeks 1500, 1953. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.