X
Interieur van de Odakapel met links het Oda- en rechts het Apolloniabeeld. Rondom de beide beelden hangen ex-voto's. Gemeentearchief Weert.