X
In de rechter dwarsbeuk van de St. Antonius Abtkerk staat een tweede -gepolychromeerd- beeld van St. Antonius Abt, 85 cm. hoog. Dit beeld is afkomstig uit de gevel van de voormalige stoomzuivelfabriek 'Mortels Welvaren'.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.