X
In de rechter dwarsbeuk van de St. Antonius Abtkerk staat een tweede -gepolychromeerd- beeld van St. Antonius Abt, 85 cm. hoog. Dit beeld is afkomstig uit de gevel van de voormalige stoomzuivelfabriek 'Mortels Welvaren'. Rechts van het beeld zijn twee ingelijste diploma's van de Antonius broederschap te zien.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.