X
Leden van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde brengen de vendelgroet. Elke slag met de vlag heeft een speciale betekenis.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.