X
Een gildebroeder toont het vest met de zilveren schilden. Deze schilden worden vaak bij wedstrijden op gildefeesten als prijs gegeven.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.