X
Afbeelding van de H. Cunera in het devotieboekje (1883; 1e dr.) dat Gerlacus van den Elsen over deze heilige samenstelde.