X
Het beeld van de H. Cunera, in de parochiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Koningslust, 1999. Foto O. Thiers.