X
De Moeselkapel omstreeks 1928. Gemeentearchief Weert.