X
Een goede dood impliceerde destijds ook een zo kort mogelijk verblijf in het vagevuur; op deze gravure staan lijdende zielen in het vagevuur uitgebeeld. Afbeelding (3 x 3,6 cm) van Allerzielen op 2 november, in Ribadineira & Rosweydus, Generale legende der heylighen, dl. 2 (1686).