X
De kerk van Limbricht in 1952. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.