X
De kapel van Hushoven (1) lag ten noorden van Weert. Ten oosten van Weert lag de Jobkapel van Leuken (2). (topografische kaart, 1950).