X
Devotieprentje met het beeld van O.L. Vrouw uit de Lourdesgrot.