X
Luchtfoto van het missiehuis. Aan de onderrand van de foto is de kapel van O.L. Vrouw van Smarten te zien; daarboven, verscholen tussen de bomen, ligt de Lourdesgrot.