X
Tekening van het toenmalige missiehuis en de pas aangelegde Lourdesgrot en kruiswegkapellen, ca. 1895.