X
De H. Wivina met kaars, boek en abdisstaf. Afbeelding (3 x 3,6 cm) bij de maand december in Ribadineira & Rosweydus, Generale legende der heylighen, dl. 2 (1686).