X
Een van tapkraan voorzien tonnetje met Andreaswater staat in het portaal van de parochiekerk. Foto A. Jacobs.