X
Brigidaraam, links in het schip van de kerk. Foto A. Jacobs.