X
Een 17e-eeuwse Zuidnederlandse prent met de martelingen die de martelaren hebben ondergaan. Vervaardigd door In. Ziernel en Alb. Clowet (45x38 cm). Gemeentearchief Brielle.