X
Situatieschets (ca. 1975) van het bedevaartcomplex sinds de afbraak van de houten kapel.