X
Cultusbeeld (18e eeuw) van Antonius Abt met offerblok in de voormalige kapel, 1929. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.