X
Devotieprentje (11 x 7,2 cm) van Jean Berthier met daarop bevestigd een stukje kledingstof dat door hem is gedragen, 1948.