X
Interieur van de schuilkerk in de Waterstraat, kort voor de sluiting in 1890. Foto Breda's Museum.