X
Prent met 'Geestelijk Liedeken ter eeren van het mirakuleus Beeld van Maria', in de Mariakapel van de Antoniuskerk. Foto D. & B. Hoeks.