X
Voormalige Rosaliakerk, ingang in de Zandstraat, tevens toegang tot de bidkapel ter ere van de H. Antonius van Padua. Uit Van Heel, De Sint Rosaliakerk in de Leeuwenstraat te Rotterdam (1940).