X
Wandbord met de legende van Margaretha van Hennenberg en de koperen doopbekkens (ca. 1600) in de Abdijkerk van Loosduinen. Foto Museum De Korenschuur, Loosduinen.