X
Affiche ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van de overbrenging van het H. Sacrament naar Breda in 1949. Breda's Museum.