X
Vaandel van de Klundertse 'Broederschap van het Allerheiligste Sacrament' met afbeelding van de vondst van de mirakelhostie bij Niervaart. St. Janskerk te Klundert.