X
Vaandeldrager in de Stille Omgang met het vaandel van de Klundertse broederschap.
Foto: D. en B. Hoeks, Breda.