X
Het cultusbeeld van St. Gerlach in de parochiekerk. Foto A. Jacobs.