X
Het beeld van Antonius met het varken in de parochiekerk van Vaals, 1998. Foto A. Jacobs.